thietbiduongongcongnghiep.com

Khớp nối co giãn inox

Tình trạng : Hết hàng

Giá

www.khopnoimemvn.com
Bellows expansion joints là gì :

Bellows expansion joint hay còn gọi là  Khớp nối co giãn , bù trừ giãn nỡ ... được chế tạo từ inox tấm cuộn và tạo từng sóng múi để tạo co giãn cho sản phẩm

Khớp ống nối giãn nở cũng được thiết kế với các tiêu chí khác, chẳng hạn như hấp thụ tiếng ồn, chống rung, chuyển động do động đất. Khớp nối giãn nở đường ống cũng được gọi là ống bù trừ giãn nở, khi nó bù đắp cho sự chuyển động nhiệt. Trong ống nối bù trừ giãn nở gồm 1 đầu và loại giãn nở 2 đầu thích hợp tạo ra sự linh hoạt mà hệ thống đường ống yêu cầu, đảm bảo tính an toàn và vận hành dây chuyền trong dài hạn.Liên hệ  : 
Khớp co giãn
Khớp giãn nở inox
Khớp giãn nở nhiệt
Khớp giãn nở nhiệt INOX
Email: flexible0204@gmail.com
Website : www.thietbiduongongcongnghiep.com 
                 www.khopnoimemvn.com 
                 www.khopgiannoinox.com
Gọi ngay: 0938174382